Asistenta sociala
Taxe si impozite
Urbanism
PRINCIPALE  ATRIBUŢII: 
  • urmărirea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii;   
  • întocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţii publice;
  • întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau demolare; 
  • sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi disciplina în construcţii;
  • întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;  
  • urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant;  
  • luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie;
INFORMATII DE INTERES:
Stare civila