COMISILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOTAIENI

1. Comisia pentru buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, dezvoltare economico-sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, gospodarie comunala, servicii si comert

 1. ANDREOIU ADELIN-Presedinte
 2. NUTA LUIGII
 3. NECULAESCU VIRGIL
 4. ILIE EDUARD
 5. BANUTA GHEORGHE BOGDAN

2. Comisia pentru probleme juridice, apararea ordinii si linistii publice,
protectie civila si aparare impotriva incendiilor, munca si protectie sociala

 1. ANDREOIU CONSTANTIN -Presedinte
 2. UDROIU CONSTANTIN
 3. ZARIOIU GHEORGHE

3. Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate si familie, activitati socio-culturale, culte, sport si turism

 1. ENACHE GHEORGHE-Presedinte
 2. TUTUIANU MARIA- Secretar
 3. POPESCU VASILE