COMISILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOTAIENI

1.COMISIA PENTRU TARGET FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,

DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI,

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, SERVICII ŞI COMERŢ.

1.PAVEL SERGHE

2.SAVU LIVIU MARIAN

3.ILIE EDUARD

4.NUTĂ LUIGII

5.DUTĂ MIHAELA

2.COMISIA PENTRU PROBLEME JURIDICE APĂRAREA ORDINII ŞI LINIŞTI PUBLICE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE

ÎMPOTRIVA INCENDILOR MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ:

1.ANDREOIU ADELIN

2,NECULAESCU VIRGIL

3.ŢUŢUIANU MARIA

3.COMISIA PENTRU ÎNVAŢĂMANT, CULTURĂ, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE ACTIVITĂŢII SOCIO-CULTURALE, CULTE, SPORT ŞI TURISM:

1.ALBULESCU CONSTANTIN

2.POPESCU NICOLAE

3.CHIVOIU VASILICA