Hotararile Consiliului local 2018

HCL nr.1-aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 2017

HCL nr.2-aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica

HCL nr.3- completare inventar domeniu privat

HCL nr.4-trecerea unui teren din domeniul privat in cel public si completare inventar

HCL nr.5-rectificare eroare materiala din HCL NR.46DIN 2013 prelungire valabilitate PUG

HCL nr.6-modificare HCL 67 din 2017 -Impozite si taxe locale pentru anul 2018

HCL nr.7-aprobareexecutie buget local trim IV-2017

HCL nr.8-aprobare cotizatie ADI deseuri 2018

HCL nr.9-aprobare taxa de habitat ptr. anul 2018

HCL nr.10-aprobarea program si calendar Biblioteca

HCL nr.11-aprobare credite de angajament 2018-2019

HCL nr.12 -aprobarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr.13-aprobare plan ocupare functii publice an 2018

HCL nr.14-aprobare prelungire contract comodat CMI Motaieni

HCL nr.15-privind  aprobarea indicatorilor privind executie buget local 2017

HCL nr.16-privind  aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017

HCL nr.17-privind aprobare cont de incheiere exercitiu bugetar 2017

HCL nr.18 -privind cheltuieli naveta cadre didactice

HCL nr.19-privind aprobare documentatie obiectiv,, Extindere retea apa potabil Bariera -Pastravarie

HCL nr.20-privind  actualizare deviz general rest de executat Alimentare apa Cucuteni

HCL nr.21-privind  stabilire masuri administrare pajisti permanente comuna Motaieni

HCL nr.22-privind  actualizare deviz general total Alimentare apa Cucuteni

HCL nr.23-privind  asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale ptr. constituire ADI transport public

HCL nr.24-privind   PUZ  teren construire rezervor apa

HCL nr.25-privind aprobare executie buget local trim I

HCL nr.26-privind aprobare plata cotizatie 2018  membru GAL

HCL nr.27-privind  aprobare impozite si taxe locale in anul 2019

HCL nr.28-privind  actualizare deviz general Alimentare apa Cucuteni

HCL nr.29-privind  aprobarea relocarii conductei Alimentare cu apa Cucuteni

HCL nr.30-privind  insusirea Raportului de evaluare ptr. imobil Gradinita

HCL nr.31-privind  insusirea Raportului de evaluare ptr. imobil teren str. Principala nr.146A

HCL nr.32-privind  insusirea Raportului de evaluare ptr. imobil Punct sanitar Cucuteni

HCL nr.33-privind  insusirea Raportului de evaluare ptr. imobil teren str.Principala nr.142

HCL nr.34-privind aprobarea Actului constitutiv si Statutul ADI transport public Pucioasa

HCL nr.35- aprobarea indicatorilor privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.I anul 2018

HCL nr.36-aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar de la unitatile de invatamant de pe raza comunei Motaieni

HCL nr.37-modificarea HCL nr.67/29.11.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale ce se aplica in anul fiscal 2018

HCL nr.38-modificarea HCL nr.27/25.04.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale ce se aplica in anul fiscal 2018

HCL nr.39-aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. II anul 2018

HCL nr.40-actualizarea devizelor generale in urma procedurilor de achizitie publica privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie,,Asfaltare str.Plai -Cucuteni"

HCL nr.41-aprobarea S.F.  si indicatorilor tehnico-economici pt. obiectiv de investitie,, Extindere retea de distributie apa potabila in zona Bariera-Pastravarie

HCL nr.42-inchirierea unui spatiu in suprafata de 87,02 mp cu destinatia de cabinet medical in imobilul casa Ion Rizescu, str.Principala nr.142

HCL nr.43-aprobare credite de angajament pentru actiunile multianuale pt.perioada 2018-2019

HCL nr.44-rectificarea bugetului local al comunei Motaieni pe trim III anul 2018

HCL nr.45-aprobarea documentatiei de urbanism -PUZ pentru construire statie de baza pt.servicii de comunicatii electronice

HCL nr.46-aprobarea rectificarii limitelor unor suprafete de teren si repozitionarea acestora, inscrise in cartea funciara

HCL nr.47-aprobarea indicatorilor privind executia bugetului local pe trim. III anul 2018

HCL nr.48-rectificarea bugetului local pe trim. III anul 2018

HCL nr.49-reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al Comunei Motaieni

HCL nr.50-modificarea HCL nr.43 din 25.07.2018 

HCL nr.51-modificarea HCL nr.11/15.02.2018 

HCL nr.52-rectificarea bugetului local al Comunei Motaieni pe trim. III anul 2018

HCL nr.53-aprobarea devizului general si documentatiei ,, Eliberare amplasament prin deviere LEA 0,4KM in vederea asfaltarii str.Chivoiesti

HCL nr.54-aprobarea valorii de investitie a proiectului ,, Asfaltare str.Chivoiesti KM 0+000 - 0+700

HCL nr55-aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.III anul 2018

HCL nr.56-rectificarea bugetului local pe trim IV anul 2018

HCL nr.57-aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar 

HCL nr.58-modificarea HCL nr.67/29.11.2017

HCL nr.59-aprobarea transformarii unor posturi

HCL nr.60-modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public(dispensar)

HCL.nr.61-rectificarea bugetului local al Comunei Motaieni pe trim. IV anul 2018

HCL nr.62-modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public(teren centru civic)

HCL nr.63-modificarea bunurilor care apartin domeniului privat

HCL nr.64-aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar

HCL nr.65-aprobarea indicatorilor privind executia bugetului local pe trim. III anul 2018

HCL nr.66-aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice si personalului didactic

HCL nr.67-rectificarea bugetului local pe trim IV anul 2018

HCL nr.68-modificarea HCL nr.27/25.04.2018

HCLnr.69-aprobarea cotizatiei com.Motaieni la ADI deseuri pe anul 2019

HCL nr.70-aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare anul 2019

HCL nr.71-aprobarea Planului de actiuni si lucrari ptr.pers.beneficiare Lg.416/2001 pentru anul 2019

HCL nr.72-rectificarea bugetului local al comunei Motaieni pe trim IV anul 2018

HCL nr.73-rectificarea bugetului local al comunei Motaieni pe trim IV anul 2018