Hotararile Consiliului local 2019

HCL nr.1-Aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica

HCL nr.2-Prelungirea valabilitatii Planului urbanistic General al Comunei Motaieni

HCL nr.3-Aprobarea devizului general aferent obiectivului de investitie,, Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Motaieni 

HCL nr.4-Aprobarea devizului general privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie,, Modernizare iluminat public stradal

HCL nr.5-Aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. IV anul 2018

HCL nr.6-Modificarea HCL Motaieni nr.42/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CL Motaieni 

HCL nr.7-Stabilirea salariilor de baza pt. functionarii publici si personalul contractual incepand cu 01.01.2019

HCL nr.8-Aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pt. obiectiv de investitie ,, Reabilitare,consolidare, restaurare monument istoric ,, Casa Rizescu"

HCL nr.9-Aprobarea numarului de Asistent personali ai persoanelor cu handicap grav anul 2019

HCL nr.10-Asocierea comunei Motaieni prin CL Motaieni cu jud. Dambovita prin CJ Dambovita pentru asfaltare str.Tarina VII de la KM0+0025 la KM 0+150

HCL nr.11-Asocierea com. Motaieni prin CL Motaieni cu jud. Dambovita prin CJ Dambovita pentru asfaltare str.Tarina XIII 

HCL nr.12-Asocierea com.Motaieni prin CL Motaieni cu Jud. Dambovita prin CJ Dambovita pentru asfaltare str.Higi de la KM 0+0025 la KM 0+510

HCL nr.13-Asocierea com.Motaieni prin CL Motaieni cu Jud. Dambovita prin CJ Dambovita pentru asfaltare str.Higi I