Urbanism

PRINCIPALE  ATRIBUŢII: 

- urmărirea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii;   

- întocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţii publice;

- întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau demolare; 

- sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi disciplina în construcţii;

- întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;  

- urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant;  

- luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie;

INFORMATII DE INTERES: