Autoritatile administratiei publice locale sunt:
– CONSILIUL LOCAL – ca autoritate deliberativa;
– PRIMARUL – ca autoritate executiva.

Sediul acestor autoritati prin care se relizeaza conform Constitutiei autonomia locala este in satul de resedinta Motaieni, in str.Principala nr. 132.

Consiliul local a fost constituit prin HCL Motaieni nr. 28/27.06.2012, este format din 11 consilieri cu urmatoarea structura politica: 5 membri PDL, 4 membri USL-PSD, 1 membru PNL,  1 membru PRM. Locuitorii comunei sunt consultati, in conditiile legii prin referendum local asupra unor probleme de ordin deosebit ale comunitatii (ex: modificarea limitelor teritoriale ale comunei);

Referendumul asupra problemelor de interes local se poate organiza in ambele sate componente ale comunei sau numai in unul dintre acestea.

Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate.
Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie.
Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta , in vederea stabilirii modalitatilor de realizare si de finantare, daca este cazul.

Persoanele nascute in comuna primesc, la implinirea varstei de 18 ani, titlul si certificatul de fiu/fiica al/a comunei, in cadrul unei festivitati care se organizeaza de catre primar. Aceasta festivitate, in care se sarbatoresc si realizarile anuale din comunitate, se numeste „Sarbatoarea fiilor satului” si se organizeaza anual, in sambata saptamanii in care pica ziua de 21 mai, corespunzatoare hramului Parohiei Motaieni „Sf Imparati Constantin si Elena”.

Persoanele fizice române sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau alte merite reprezentative li se confera prin hotarare de consiliu titlul de cetatean de onoare al comunei. Prin aceeasi hotarare se stabilesc si drepturile de care se bucura aceste persoane precum si conditiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.

Patrimoniul comunei Motaieni este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si proprietatea privata a acestuia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

Bunurile care apartin unitatilor administrativ teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.

Se imputerniceste primarul comunei sa organizeze inventarierea si sa anexeze anual la statut rezultatele acesteia, precum si sa informeze consiliul local despre toate acestea.

Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative anexate la inventar. Rezultateale inventarierii pot fi contestate in conditiile legii.
Tinand seama de prevederile cap. 18 si 19 ale prezentului statut, bunurile aflate in proprietate publica sau privata ale comunei pot fi, prin hotarare de consiliu local, date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, concesionate ori inchiriate in conditiile legii, atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

De asemenea consiliul local poate hotari cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor aflate in proprietatea privata a comunei.
Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.
Primarul comunei este insarcinat sa elaboreze, in conditiile HG nr. 25/2003 procedurile de stabilire a emblemei localitatii, proceduri ce vor fi supuse dezbaterilor consiliului local.