COMISILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOTAIENI

1. Comisia pentru buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, dezvoltare economico-sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, gospodarie comunala, servicii si comert

 1. ANDREOIU ADELIN-Presedinte
 2. NUTA LUIGII
 3. NECULAESCU VIRGIL
 4. RADULESCU GHEORGHE
 5. BANUTA GHEORGHE BOGDAN

2. Comisia pentru probleme juridice, apararea ordinii si linistii publice,
protectie civila si aparare impotriva incendiilor, munca si protectie sociala

 1. ANDREOIU CONSTANTIN -Presedinte
 2. UDROIU CONSTANTIN
 3. PLESEA GHEORGHE

3. Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate si familie, activitati socio-culturale, culte, sport si turism

 1. OPREA FLORIN -CRISTIAN-Presedinte
 2. TUTUIANU MARIA- Secretar
 3. POPESCU VASILE