COMISILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOTAIENI

1. Comisia pentru buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, dezvoltare economico-sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, gospodarie comunala, servicii si comert

 1. ANDREOIU ADELIN-Presedinte
 2. NITA ROMEO – Secretar
 3. NUTA LUIGII – Membru
 4. ILIE EDUARD – Membru
 5. NECULAESCU VIRGIL – Membru

2. Comisia pentru probleme juridice, apararea ordinii si linistii publice,
protectie civila si aparare impotriva incendiilor, munca si protectie sociala

 1. ANDREOIU CONSTANTIN -Presedinte
 2. CHIVOIU VASILICA -Secretar
 3. ILIE MARCEL – Membru

3. Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate si familie, activitati socio-culturale, culte, sport si turism

 1. POSTELNICU DORIN-Presedinte
 2. TUTUIANU MARIA- Secretar
 3. SAVU DANIELA – Membru