Mass-media

Informatii despre viata social-economica a comunei Motaieni sunt preluate de canalele mass-media judetene (presa scrisa, radio si televiziune).
Exista o societate de TV prin cablu la care sunt abonati majoritatea locuitorilor comunei.

Învățământ și educație
Comuna Motaieni are 3 institutii de invatamant:
  • Gradinita Motaieni care are 3 sali de clasa;
  • Scoala cu clasele I-VIII Motaieni care are 5 sali de clasa;
  • Scoala cu clasele I-IV Cucuteni-Motaieni;
Caminul Cultural
Gradinita

Personalul acestora este in numar de 22, din care:
– cadre didactice: 17;
– auxiliari: 5.

Localitatea are doua asezaminte culturale: Caminul Cultural Motaieni si Caminul Cultural Cucuteni. In satul Motaieni functioneaza Biblioteca comunala cu un fond de carte de peste 7600 volume, precum si un muzeu ce detine obiecte de patrimoniu legate de activitatea mestesugareasca a zonei. In comuna functioneaza doua parohii, ambele de cult ortodox: Biserica Sf.Imparati Constantin si Elena – in satul Motaieni si Biserica Sf.Nicolae si Cuvioasa Paraschiva-in satul Cucuteni.

Scoala Moțăieni
Generalități
Amplasament

Comuna Motaieni se afla situata in jumatatea nordica a judetului Dambovita, pe axul natural constituit de Valea Ialomitei, la 23 km de Targoviste-vechea cetate de scaun a Tarii Romanesti, si resedinta de judet, pe D.N.71 Targoviste-Sinaia, la Nord de paralela 45 .
Se invecineaza la Nord cu orasul Fieni, la Sud si Est cu orasul Pucioasa si la Vest cu comuna Vulcana Bai.

Comuna Motaieni este compusa din doua sate: satul Motaieni si satul Cucuteni, localitati de rangul IV, respectiv V, conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a – IV – a „Reteaua de localitati”.

Satul Motaieni este asezat de-a lungul D.N.71, la o distanta de 3 km de orasul Pucioasa si 3 km de orasul Fieni, iar satul Cucuteni este amplasat in partea de Nord-Vest a comunei, la o distanta de 2,5 km de centrul comunei .

Date geografice

Relieful este format din dealuri cu pante de 20-60% , facand trecerea de la zona subcarpatica la zona precarpatica, cu altitudini de 600 m . Localitatea se afla la adapost de curentii reci de la Nord, iernile fiind relativ blande . Temperatura medie anuala este de 8,5 grade, cu variatii intre -2 si -8 grade, iar vara cu o medie de 22 grade. Localitatea se incadreaza in gradul de seismicitate 8 si se afla la o altitudine de 402 m fata de nivelul marii .

Resurse naturale

Localitate dispune de urmatoarele resurse:

  • Terenuri agricole si zona colinara;
  • Paduri situate in zona colinara a localitatii cu flora si fauna reprezentativa;
  • Pasuni;
  • Zacaminte de gaze naturale si gips;
  • Depozite aluvionare-pietris si nisip de foarte buna calitate;
  • Huma si argila.
Atestare documentara

Pentru localitatea Motaieni, prima atestare documentara dateaza din anul 1577 (7086), noiembrie 21, sub forma Cotiieni, cand Mihnea Voevod intareste Vladului logofat cu fiii lui, ocinile cumparate, printre care si „de la Ivanila din Cotiiani” . Schimbarea numelui din Cotiiani in Motaieni (forma atestata din 1722) a fost o necesitate lingvistica care s-a impus in a doua jumatate a sec. al XVIII-lea , asa cum se intampla si cu schimbarea numelor si altor asezari cu nuanta satirica . Asupra provenientei denumirii vechi de Cotiieni n-au fost gasite surse de informatie , in schimb asupra denumirii Motaieni sursele populare precizeaza ca aici era un han, o dejugatoare unde se odihneau oamenii , motaiau . Denumirea satului Cucuteni provine de la numele unei plante, cucuta, care crestea din abundenta aici.

Populatie

Populatia totala a comunei este de 2069 locuitori;